>> Vorige E-kranten

In deze 54ste E-krant.......

SCALA school valt in de prijzen!

"Klimaatscepsis gepasseerd station"

Letterzetter

Vuur maken, speren slijpen

Hink-stap-over

Nest kastjes voor vogels

Alleen wat gezien wordt, bestaat...

 

Contactgegevens: walter.tuerlings@scalascholen.nl  /  06-1174 4308 / Facebook: Walter Woudloper 

 

Erik Scherder over het psychisch effect van (veel) (samen)buitenspelen
Dus ik zou zeggen: begin een Bosbessenschool!!! INDRUKWEKKENDE RESULTATEN!! zie www.derodebosbes.nl
Walter Woudloper is een onderdeel van Scala scholen